Adquisició de material per a la prevenció d’incendis

Amb l’objectiu de protegir les persones, béns i medi ambient davant les situacions de greu risc, l’Ajuntament de Susqueda ha adquirit el següent material per a la prevenció d’incendis:

  • 2 remolcs cisterna
  • 2 motoserres
  • 1 desbrossadora
  • 1 motobomba
  • 20 armilles reflectores

L’adquisició d’aquest material ha suposat un cost total de 12.044’99€, d’entre els quals, 3.982,38€ s’han rebut a través de la subvenció adreçada al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil per l’exercici 2023.