Crònica ple 25 d’octubre de 2023

El dimecres dia 25 d’octubre de 2023 es va celebrar una sessió ordinària a les 7 de la tarda a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda.

En primer lloc es va dur a terme la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, les quals van ser aprovades per unanimitat (sessió de 26 de juliol i sessió de 20 de setembre).

Seguidament, es va donar compte i assabentat dels decrets dictats en el darrer període entre plens ordinaris, concretament des del decret 2023DECR000120 al decret 2023DECR000170.

En tercer lloc, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Susqueda i l’Ajuntament de la Cellera de Ter per la col·locació d’un armari intel·ligent dins el terme municipal de la Cellera de Ter. En vista de la gran extensió territorial del municipi i prèvia consulta amb l’Ajuntament de la Cellera, s’ha decidit instal·lar un armari intel·ligent en un lloc estratègic que afavoreixi la recollida de paquets als veïns. Aquest armari s’ha ubicat al costat del desfibril·lador que hi ha a l’antiga estació d’El Pasteral, ubicat dins el terme municipal de La Cellera de Ter. Aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat.

En quart lloc, s’ha aprovat l’adhesió per unanimitat al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT. Aquest conveni es formalitza amb l’objectiu de mantenir i promocionar els itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT.

Seguidament, s’ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil. Aquesta aprovació també s’ha fet per unanimitat i ha consistit en l’actualització dels membres de l’equip de govern, ja que en conseqüència de les eleccions locals del maig de 2023 hi va haver modificacions en els regidors del consistori.

En el sisè punt, s’ha aprovat el nou model de declaració de béns, drets patrimonials i activitats dels càrrecs electes a efectes de publicació al portal de transparència. Com que l’anterior model era molt simplificat, l’equip de govern ha votat i aprovat per unanimitat el nou model de declaració.

En setè lloc també s’ha aprovat la carta de serveis de l’Ajuntament de Susqueda. La carta de serveis és un instrument mitjançant el qual els òrgans, els organismes i les entitats de l’Administració informen a la ciutadania sobre els serveis, els drets i els compromisos de qualitat a l’hora de prestar aquests serveis.

En vuitè lloc, s’ha aprovat  inicialment i per unanimitat la modificació puntual del POUM de Susqueda amb l’objectiu d’implantar aparcaments en sol no urbanitzable. En els propers dies es sotmetrà a exposició pública durant el termini d’un mes per tal que tothom pugui presentar les reclamacions i al·legacions que consideri pertinents.

En novè lloc, també s’ha aprovat per unanimitat un increment de l’ordenança reguladora de la taxa de la recollida d’escombraries. A continuació, i també per unanimitat, s’ha modificat la representació de l’Ajuntament de Susqueda al consorci del Ter. Fins ara la persona representant era el regidor de medi ambient Lluís Pons, però la representació s’ha modificat i d’ara endavant correspondrà a l’alcaldia, la senyora Eva Viñolas Marín.

En onzè lloc, s’ha donat compte dels informes econòmics i financers del 2n trimestre de 2023:

 • Informes d’intervenció d’avaluació de l’execució
 • Informes sobre el reconeixement d’obligacions
 • Informes de la intervenció sobre la morositat
 • Informes de la intervenció sobre el període mig de pagament (PMP)

En el punt número 12, d’informacions d’alcaldia, s’ha informat dels següents:

 • Els resultats dels pressupostos participatius 2023 que s’executaran durant l’any 2023-2024 són:
  • Ampliació de la llar de foc del Local Social
  • Material per a la prevenció d’incendis
  • Passos canadencs al veïnat del Far
 • Susqueda forma part dels municipis catalans que han aconseguit arribar a la fita del 60-80% de la separació dels residus, clau per afavorir el residu zero i una economia circular. Hem assolit un 71%.
 • Hem dut a terme la recollida de trastos i voluminosos al veïnat del Coll i a St. Martí Sacalm durant el mes d’agost.
 • Es va celebrar la 26a trobada d’acordionistes al prat de Coll de Condreu.
 • El dissabte 19 d’agost de 2023 a 2/4 de 10 del vespre es va dur a terme la sessió de cinema amb valors a la fresca amb el film Alcarràs a la Plaça del Santuari del Coll.
 • Com alcaldessa he estat entrevistada per la Selvatv, TvlaSelva, Radio4 i RNE, en les diferents entrevistes he pogut parlar de la realitat de Susqueda i el que significa viure en un municipi com el nostre.
 • He assistit amb d’altres alcaldies a la Sardana de l’Alcalde d’Amer.
 • Hem celebrat l’aplec del Far.
 • Durant aquest juliol i agost l’Ajuntament de Susqueda ha dut a terme desbrossaments a diversos camins del municipi per tal de mantenir connectats i en bones condicions els camins d’algunes masies i llocs d’interès com per exemple:
  • Camí de Ca la Gallusssa a Sant Benet
  • Camí de l’embassament a La placeta
  • Camí de La pedrera al Llom
 • S’han desembossat tubs d’aigua al veïnat del Coll
 • Finalment hem pogut inaugurar l’ascensor de l’ajuntament. El cost total de l’obra ha estat de 46.000€
 • El 23 de setembre es va dur a terme el concert amb l’OJS a la plaça del Santuari del Coll.
 • La Sra. Pepi Muñoz va assistir a l’assemblea de l’ACM, el Sr. Lluís Pons a l’assemblea de la FEMP i FMC i jo mateixa a l’assemblea del Consorci del Ter
 • El 7 i 8 d’octubre vam celebrar la Festa de St. Martí Sacalm. El dissabte vam recuperar el sopar popular i tot seguit vam gaudir d’un espectacle de màgia. El diumenge, la fira Km0, missa a l’església, cants i concert amb la coral Rosó, arrossada popular i ball tot seguit.
 • Hem enviat als susquedencs i susquedenques una enquesta per a saber què n’opinen del tema de l’habitatge a Susqueda.
 • Hem assistit i col·laborat en la Fira Guilleries que s’ha organitzat a Sant Hilari Sacalm. Hem assistit a la Fira de l’Avellana a Brunyola, i també a Municipalia.
 • I finalment dir que el Punt Diari ha estat durant tot l’estiu malmetent el nom del nostre municipi, en 1r lloc hem deixat de ser subscriptors i en segon lloc hem fet un escrit que volem compartir amb tots vosaltres i que també ho farem amb la resta de persones:

SUSQUEDA, MÉS QUE UN EMBASSAMENT.

Senyores i senyors del Punt Diari, SUSQUEDA, és més que una paraula que vostès poden fer servir tal i com els hi plagui. És més que un embassament on malauradament hi van succeir uns tràgics esdeveniments que ningú voldria pel seu municipi.  És més que una paraula per a vendre llibres. Susqueda és un municipi, per a ser exactes el municipi més petit de la comarca de la Selva. Hi ha moltes maneres d’escriure els titulars i moltes maneres d’escriure les notícies, però vostès tenen com una fixació amb el nom del nostre municipi. Estirin de la seva hemeroteca i veuran com amb fets similars en d’altres municipis no els han posat el dit a la nafra com a nosaltres. Tan sols saben escriure el nom de Susqueda en aspectes negatius. I això és el que han estat fent durant tot l’estiu del 2023. El fet de criminalitzar el nom del nostre municipi els hi hauria de passar factura a vostès i a la persona que se’n cuida d’escriure sobre el municipi de la mateixa manera que ens l’està passant a nosaltres.

Susqueda és un MUNICIPI, el 2n més petit de la demarcació de Girona. On hi vivim 96 persones. I totes i cadascuna d’aquestes persones voldria que es deixés d’associar el nom del nostre municipi als fets ocorreguts l’agost del 2017. Hi tenim moltes històries positives, fortaleses i èxits a Susqueda dels quals sembla ser que el diari que vostès dirigeixen no li interessen. Amb això hi podem viure, però n’estem TIPS, FARTS, de que s’associï el nostre municipi a fets negatius i delictius des del PUNT DIARI.

Si hi ha notícies cal parlar-ne oi tant, però el que han estat fent durant tot l’estiu no té nom. Simplement s’han dedicat a esbombar un llibre d’una persona, en el seu propi benefici. Aquesta persona s’amaga darrera la teoria que diu que vol resoldre el cas, doncs que ho faci i tot seguit que esbombi allò que hagi descobert, però relatar i escriure simplement el que ja s’ha relatat tantes i tantes vegades a part de cansar fa que la gent de SUSQUEDA, no en vulguin sentir ni a parlar d’ella i el que ella comporta.

Susqueda, ha deixat de ser soci i col·laborador del Punt Diari, se’ns ha acabat la paciència i les ganes de subvencionar allò que no ens comporta més que rebuig. Senyors i senyores del Punt Diari, apa siau!

Sempre els hi queda l’opció de demanar unes disculpes públiques a tots els susquedencs i susquedenques, per tal de demostrar que tenen una mica de sentit comú i que no només els importen els titulars.

 

Finalment, a l’apartat de precs i preguntes no s’ha produït cap intervenció, motiu pel qual la sessió s’ha aixecat a ¼ de 8 del vespre.