Crònica del ple ordinari de 28/10/2022

A les 13 del migdia del dia 28 d’octubre de 2022, es va constituir una sessió ordinària a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda.

En primer lloc, es va fer la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors:

 • Sessió ordinària de 29 de juliol de 2022
 • sessió extraordinària urgent de 31 d’agost de 2022.

Acte seguit, es va donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia dictats en el darrer període entre plens ordinaris, que va englobar des del decret 2022DECR000121 de data 29/07/2022 fins al decret 2022DECR000164 de data 26/10/2022.

També es va votar l’aprovació inicial del Reglament de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Susqueda, després d’haver estat sotmès al tràmit de consulta pública prèvia i haver incorporat les diferents propostes rebudes.

Paral·lelament, també es va votar i aprovar per unanimitat els següents projectes:

 • Aprovació definitiva del projecte d’obres per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament.
 • Aprovació definitiva del projecte de rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del camí del Coll de Nafré al Veïnat del Coll

En sisè i setè punt, es va aprovar la resolució de la licitació de les obres de rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll, així com la licitació de les obres de rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del camí de Coll de Nafré al veïnat del Coll mitjançant procediment negociat sense publicitat.

A continuació, es va sotmetre a votació la modificació de crèdit MC05/2022 i l’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2023, ambdós, aprovats per unanimitat.

El punt número 10, corresponent a l’aprovació del pla de disposició de fons, es va retirar de l’ordre del dia, a diferència del punt número 11, referent a la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics del Local Social que es va deixar sobre la taula.

En 12è lloc es van aprovar les mesures econòmiques de caràcter social 2022 corresponents, igual que l’any anterior, en l’aprovació d’una subvenció consistent en exempcions sobre les taxes d’IBI, deixalles i IVTM, amb la finalitat de pal·liar en els ciutadans de Susqueda, els efectes econòmics perjudicials derivats de la pujada desorbitada de preus, mitjançant procediment extraordinari.

Dins l’apartat d’aprovació de convenis, es va aprovar per unanimitat l’adhesió al conveni de manteniment i promoció  d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT subscrit entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda, però no l’adhesió al conveni entre l’Ajuntament de Susqueda i la Selva TV, ja que aquest punt es va convocar per error i es va deixar sobre la taula.

En relació a l’aprovació de mocions, es van aprovar les següents per unanimitat:

 • Moció en defensa de la crema de restes vegetals als mateixos camps de conreu
 • Moció d’impuls al municipalisme i la seva ciutadania.

Arribats al punt d’informacions d’alcaldia, l’Alcaldessa de Susqueda, Eva Viñolas, va informar dels següents assumptes:

 • El dia 12 de novembre serà l’últim dia que hi haurà oberta la sala de les columnes. S’acaba el conveni el mes de desembre i de moment l’Ajuntament de Susqueda no té intenció de renovar-lo
 • El 7 d’agost es va dur a terme la 25 trobada d’acordionistes de Coll de Condreu. El consistori va obsequiar a tots els assistents amb un llibre de “Susqueda, la història submergida
 • Vaig assistir en representació del consistori a la sardana de l’alcalde d’Amer
 • El dia 28 d’agost vam celebrar l’aplec del Far. Aquest dia també vam inaugurar la nova barana del Far. Val a dir que ha quedat molt i molt bé
 • El 24 d’agost, es van finalitzar els treballs d’instal·lació de les plaques fotovoltaiques d’autoconsum a l’Ajuntament de Susqueda. En total s’han instal·lat 18 mòduls fotovoltaics per formar un generador de 8,28 kWp. La instal·lació disposa d’un ondulador, de manera que la potència total de la instal·lació és de 8 kW nominals. Pel que fa la producció estimada serà de 11.333 kWh anuals. El consum anual mitjà dels darrers anys és de 21.861 kWh, de manera que es preveu una cobertura solar d’un 52%. També s’han instal·lat bateries de liti per a l’acumulació de l’energia generada durant les hores de sol. Aquesta instal·lació proveirà energia tant a l’Ajuntament com al Local Social.
 • El 2 d’octubre vam celebrar la Festa de St. Martí Sacalm amb una bona afluència de públic. Vam celebrar la Fira Km0 amb èxit
 • S’han acabat les obres de reparació del ferm del camí de Ca la Gallussa fins a coll de Nafré.
 • També hem fet el condicionament del camí que va de la presa fins a La Placeta.
 • El passat dissabte vam fer una sessió informativa sobre el manteniment de franges perimetrals i prevenció d’incendis amb una gran participació ciutadana de gent del municipi.
 • Durant els mesos d’estiu hi ha hagut un estudiant de pràctiques a les oficines de l’Ajuntament a través del programa Odisseu.
 • Aquestes darreres setmanes s’han desmantellat tres plantacions de Marihuana a la zona de l’embassament.
 • L’Ajuntament de Susqueda ha assistit a la fira Guilleries de Sant Hilari Sacalm el cap de setmana del 15 i 16 d’octubre.
 • El dia 25 d’octubre vam rebre la visita de la Directora dels Serveis Territorials de Presidència de la Generalitat a Girona. Li vam transmetre les nostres inquietuds i necessitats com a municipi.
 • En resum, tal i com heu vist, aprovem un reglament de participació ciutadana, quelcom que l’equip de govern ha donat molta importància durant tot el mandat. Aprovem també posar un ascensor, el PUOSC al veïnat del Coll, CONGELEM LES TAXES I SEGUIM DONANT ajudes a tots els habitants de Susqueda retornant els impostos d’IVTM, les deixalles i l’IBI. Important fer la reflexió que en els municipis del voltant s’apugen aquests impostos un 10% a Susqueda NO. I seguim fent la continuïtat d’ajudes als joves pel transport i material escolar.

En l’apartat de precs i preguntes no es va produir cap intervenció.

Finalment, la sessió es va aixecar a les 2 de la tarda.