Crònica ple 31 de gener de 2024

A les 7 de la tarda del dia 31 de gener de 2024 es va constituir la primera sessió ordinària de l’exercici 2024.

En primer lloc es va fer la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, les quals totes van ser aprovades per unanimitat:

  • Acta del ple ordinari de 25 d’octubre de 2023.
  • Acta del ple extraordinari urgent de 22 de novembre de 2023.
  • Acta del ple extraordinari de 20 de desembre de 2023.
  • Acta del ple extraordinari urgent de 20 de desembre de 2023.

Seguidament, es va donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia dictats en el darrer període entre plens ordinaris, els quals van englobar des del ple 2023DECR000171 del dia 25/10/2023 al 2024DECR000014 del dia 29 de gener de 2024.

El punt número 3 corresponent a l’aprovació de l’avocació de competències per a la revisió i aprovació del padró de la taxa per a la recollida i tractament de residus sòlids urbans per a l’exercici 2024, es va deixar sobre la taula.

En quart lloc, es va aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Susqueda a data 31 de desembre 2023 que conté les fitxes de béns immobles, de béns historicoartístics, de béns mobles i la cartografia dels béns immobles. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

També per unanimitat, es va aprovar una modificació de l’ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles. La modificació consisteix a afegir una bonificació potestativa per a la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat la moció sobre el finançament dels ens locals, per instar el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat, a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera.

En els punts número 7, 8, 9 i 10 es va donar compte de l’informe de morositat anual del 2023, els informes econòmics del 3r trimestre del 2023 i els informes econòmics del 4t trimestre del 2023 (execució trimestral, reconeixement d’obligacions, morositat i PMP). En desè terme, també es va donar compte del pla anual de control financer del 2024, en règim simplificat.

Dins l’apartat d’informacions d’alcaldia, l’alcaldessa de Susqueda va informar del següent:

Fent un recopilatori de les accions dutes a terme des del consistori, podem començar per l’assistència i participació com a municipi a la 2ona Fira de Micropobles que es va dur a terme a Planoles el 18 de novembre.

Vam tornar a tenir l’oportunitat de ser els amfitrions del 4rt Networking rural de la Selva. Durant el matí del 30 de novembre es van dur a terme diferents sinergies entre els assistents i se’n va fer una valoració molt positiva de tota la jornada.

El 17 de desembre vam fer el joc de la Ruleta dels envasos, dinamitzada des del Consell Comarcal de la Selva. Tot seguit, voluntaris del municipi van fer una fideuà popular per dinar en concepte de taquilla inversa i en benefici de la Marató de TV3  on es van recaptar 741,50€.

Aquest gener hem rebut la visita del nou cap de mossos d’esquadra de la comarca de la Selva, a qui vam poder transmetre les nostres preocupacions.

Finalment, el passat 20 de gener vam dur a terme el dia del Susquedenc i la Susquedenca. Durant la jornada vam passar comptes dels temes del 2022, en vam proposar de nous des del consistori, tot seguit vam escoltar les demandes i la veu dels habitants de Susqueda i per acabar el matí vam escoltar a un jove que ha acabat els estudis postobligatoris i a qui hem obsequiat amb un premi de fi d’estudis. També vam distingir als majors de 80 i 90 anys amb uns obsequis fets per dos artesans del municipi. Finalment, a les dues de la tarda, es va celebrar un dinar de germanor amb arròs de mar i muntanya i rostit de pagès! La participació total va ser d’un 63%. Gràcies a tots els que us impliqueu i ho feu possible any rere any. Una jornada amb molt bona companyia.

Finalment, no es va produir cap intervenció dins el punt de precs i preguntes i es va aixecar la sessió a les 19:15 del vespre.