Crònica ple ordinari 29/04/2022

El ple es va celebrar a la sala d’actes de l’Ajuntament a les 19 h i va tractar els següents punts:

En primer lloc es van aprovar les actes de les sessions del 28 de gener de 2022 (ordinària) i del 25 de març de 2022 (extraordinària), i es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats entre el 26 de gener i el 22 d’abril de 2022.

Un altre punt que es va acordar va ser l’aprovació inicial de l’expedient d’alteració dels termes entre Susqueda i Osor, concretament en una petita part del veïnat del Coll. Durant 60 dies hàbils l’expedient estarà exposat al públic perquè s’hi puguin presentar reclamacions i al·legacions.

Seguidament es va aprovar el compte de recaptació per a l’any 2021 i anteriors de l’Ajuntament i que es gestiona des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva.

A continuació es va aprovar la modificació de crèdit 3 del pressupost del 2022, que augmenta les partides destinades a les despeses de funcionament del local social (3.000€), a la compra d’un generador i d’un martell pneumàtic (2.625€), a l’edició del llibre “Masies de Susqueda” (1.450€), al tractament de residus (1.400€) i a la compra de plaques solars per a l’edifici de l’Ajuntament (12.500€). Aquesta modificació es finançarà a través del romanent de tresoreria per a despeses generals. Durant 15 dies hàbils aquesta modificació s’exposarà al públic perquè s’hi puguin presentar reclamacions.

També es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2021, que es va aprovar inicialment per decret de l’alcaldia el dia 24 de març de 2022 i es va remetre abans d’acabar aquell mes a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Seguidament es van aprovar diverses mocions per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català, per a donar suport a les mesures contra l’exclusió financera, en defensa del sector agrari i del món rural, per a la commemoració del dia internacional de les dones, i per donar suport a la candidatura de La Sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO.

Abans d’acabar la sessió, l’alcaldessa va informar dels següents assumptes:

  • Han finalitzat les obres d’acondicionament de Ca la Gallussa fins a Coll de Nafré i el revolt del Soler després de 2 anys del Glòria i del Dana. Ara només falta recepcionar-les.
  • Es va realitzar una campanya per la visualització de les dones de Susqueda amb un elevat grau de participació. També es va celebrar el primer berenar de les dones de Susqueda el dia 8 de març al Local Social, obsequiant a totes les dones amb un petit detall. L’alcaldessa va tenir unes paraules d’agraïment cap a les 41 nenes, adolescents i dones del municipi i va exigir acabar amb les injustícies i aconseguir que l’equitat i la llibertat siguin una realitat.
  • L’Ajuntament de Susqueda ha tornat a millorar el seu percentatge en transparència. Mentre que l’any 2020 l’Ajuntament tenia un percentatge del 27,28%, l’any 2021 va pujar fins al 55,77%. Aquest any, finalment, l’Ajuntament ha obtingut un percentatge del 78,85%.
  • També esmenta que va publicar un escrit en defensa de SUSQUEDA i que anima a tothom a llegir-lo. L’escrit es pot consultar aquí: https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/23-lectorescriu/2129835-susqueda-un-municipi-on-vivim.html
  • Finalment, va afegir que el proper diumenge dia 1 de maig celebrarem el tradicional Aplec al Santuari del Coll i el dia 15 de maig la Susqueda Camina.

Tots els acords es van aprovar per unanimitat i no hi va haver cap prec ni pregunta.

Quan l’acta hagi estat aprovada es podrà consultar el text complet aquí https://www.seu-e.cat/ca/web/susqueda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple