Associacions i entitats


Associació d’Amics del Santuari de la Mare de Déu del Far

Número d’inscripció al registre: 1676
Data d’inscripció al registre: 03/03/1992
Classificació general: Cultura.
Breu descripció: Organització d’esdeveniments culturals al veïnat del Far.


Associació Boví Selva Nord

Número d’inscripció al registre: 2705
Data d’inscripció al registre: 17/11/1995
Classificació general: Defensa d’interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals.
Breu descripció:
a. Vigilar la qualitat sanitària i genètica dels reproductors.
1) Promocionar el desenvolupament, rendibilitat i millora de les explotacions a través del programa de millora genètica, sanejament, cursos de formació professional, referits a problemes de la seva especificitat.
2) Coordinar-se amb d’altres associacions o federacions territorials de semblants característiques a fi d’aconseguir una millor connexió per a la realització de les seves finalitats, constituint així una federació.
3) Manifestar i defensar davant els poders públics l’opinió i els drets dels ramaders associats, mitjançant estudis, peticions o informes responsables referit a problemes de la seva especificat.
4) Organitzar i promocionar la gestió de les explotacions agràries associades, fent tasques de substitució i d’assistència contractant el personal tècnic necessari per a aquesta gestió.


Associació Etnobotànica Rusticana

Número d’inscripció al registre: 56261
Data d’inscripció al registre: 29/05/2015
Classificació general: Ecologia, naturalesa  i medi ambient
Breu descripció: Es crea per fer recerca dels usos tradicionals amb plantes a Catalunya, recollir els usos tradicionals de la cultura catalana amb les plantes al llarg de moltes generacions i fer-ne difusió arreu del territori. L’associació es centra principalment en els següents aspectes: recerca i investigació, difusió, pedagogia, recuperació de l’entorn rural, recull de dades i cens botànic, manteniment i preservació de la natura, sensibilitzar la societat i obtenir ajuda econòmica per als projectes en els quals participem, difusió de la cultura etnobotànica a través d’esdeveniments en escoles, centres culturals, centres cívics i associacions amb la participació d’altres membres, si s’escau. Queda exclòs tot ànim de lucre.
Òrgans de Govern: Presidenta: J.R.B., secretari: E.M.R., tresorer: JM. R. B.


Per consultar més informació sobre les associacions podeu fer-ho a través del següent enllaç