Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3691 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3483 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'agutzil en règim laboral temporal, amb jornada a temps parcial, mitjançant concurs oposició i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3292 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Nomenament de funcionària de carrera
Exercici: 2024 Bop: 56-0 Edicte: 2052 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1264 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles (IBI) (Núm. exp. X2024000038)
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 1130 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 11-0 Edicte: 131 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 8-0 Edicte: 43 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació del Pla d'actuació municipal 2023-2027
Exercici: 2024 Bop: 5-0 Edicte: 34 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024