Calendari Fiscal

Calendari fiscal 2024

Concepte 

Escombraries no adherits al compostatge

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 

Aigua (4t trimestre 2023) 

Aigua (1r trimestre 2024) 

Escombraries 

Aigua (2n trimestre 2024) 

Aigua (3r trimestre 2024)

IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials

Període de cobrament

Mensual (Gener – Desembre)

Febrer – Març

Febrer – Març

Maig – Juny

Juny – Juliol

Agost – Setembre

Novembre – Desembre

Setembre – Octubre

 • Calendari fiscal 2023

  Concepte 

  Escombraries no adherits al compostatge

  Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

  Aigua (4t trimestre 2022)

  Aigua (1r trimestre 2023)

  Escombraries

  Aigua (2n trimestre 2023)

  Aigua (3r trimestre 2023)

  IBI urbana / IBI rústica / IAE
  Béns immobles caract. Especials

  Període de cobrament

  Mensual (Gener – Desembre)

  Febrer – Març

  Febrer – Març

  Maig – Juny

  Juny – Juliol

  Agost – Setembre

  Novembre – Desembre

  Setembre – Octubre

 • Calendari fiscal 2022

  Concepte 

  Escombraries no adherits al compostatge

  Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

  Aigua (4t trimestre 2021)

  Aigua (1r trimestre 2022)

  Escombraries

  Aigua (2n trimestre 2022)

  Aigua (3r trimestre 2022)

  IBI urbana / IBI rústica / IAE
  Béns immobles caract. Especials

  Període de cobrament

  Mensual (Gener – Desembre)

  Febrer – Març

  Febrer – Març

  Maig – Juny

  Juny – Juliol

  Agost – Setembre

  Novembre – Desembre

  Setembre – Octubre

 • Calendari fiscal 2021

  Concepte 

  Escombraries no adherits al compostatge

  Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

  Aigua (4t trimestre 2020)

  Aigua (1r trimestre 2021)

  Escombraries

  Aigua (2n trimestre 2021)

  Aigua (3r trimestre 2021)

  IBI urbana / IBI rústica / IAE
  Béns immobles caract. Especials

  Període de cobrament

  Mensual (Gener – Desembre)

  Febrer – Març

  Febrer – Març

  Maig – Juny

  Juny – Juliol

  Agost – Setembre

  Novembre – Desembre

  Setembre – Octubre

 • Calendari fiscal 2020

  Concepte 

  Escombraries no adherits al compostatge

  Impost vehicles tracció mecànica (IVTM)

  Aigua (4t trimestre 2029)

  Aigua (1r trimestre 2020)

  Escombraries

  Aigua (2n trimestre 2020)

  Aigua (3r trimestre 2020)

  IBI urbana / IBI rústica / IAE
  Béns immobles caract. Especials

  Període de cobrament

  Mensual (Gener – Desembre)

  Febrer – Març

  Febrer – Març

  Maig – Juny

  Juny – Juliol

  Agost – Setembre

  Novembre – Desembre

  Setembre – Octubre