Calendari Fiscal


Calendari fiscal 2023

Concepte Període de cobrament
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)    
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2022) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2023) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2023) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2023) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre

Calendari fiscal 2022

Concepte               Període de cobrament                 
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)    
IVTM Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2021) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2022) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2022) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2022) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre

Calendari fiscal 2021

Concepte               Període de cobrament                 
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)    
IVTM Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2020) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2021) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2021) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2021) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre

Calendari fiscal 2020

Concepte               Període de cobrament                 
Escombraries no adherits al compostatge Mensual (Gener – Desembre)
IVTM Febrer – Març
Aigua (4t trimestre 2019) Febrer – Març
Aigua (1r trimestre 2020) Maig – Juny
Escombraries Juny – Juliol
Aigua (2n trimestre 2020) Agost – Setembre
Aigua (3r trimestre 2020) Novembre – Desembre
IBI urbana / IBI rústica / IAE
Béns immobles caract. Especials
Setembre – Octubre