Objectius d’estabilitat pressupostària

Per consultar el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària feu clic aquí.

Aquests objectius recullen la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l’objectiu d’estabilitat de cada entitat local, d’acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s’estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.