Carta de serveis


Carta de serveis i compromisos davant la ciutadania

La carta de serveis que teniu a la vostra disposici贸 al web municipal recull, de manera clara i concisa, els serveis que prestem i els nostres compromisos de qualitat.

La carta de serveis d鈥檃tenci贸 ciutadana 茅s una eina perqu猫 els ciutadans i ciutadanes puguin con猫ixer i exercir els seus drets en relaci贸 amb l鈥橝juntament de Susqueda i perqu猫 s脿piguen en tot moment quins recursos els assisteixen, quins drets els obliguen i quins compromisos s鈥檋an assumit des del servei.


Qui som?

Som un equip de professionals que treballem per atendre, informar i prestar serveis als ciutadans i ciutadanes en relaci贸 a l鈥檃juntament i el poble de Susqueda.

Des de l鈥橝juntament oferim tota la informaci贸 disponible sobre l’administraci贸 municipal i sobre el municipi, aix铆 com la possibilitat de tramitar de manera integrada bona part de les gestions municipals.

L鈥橝juntament de Susqueda t茅 funcions de registre general i de finestreta 煤nica i, per tant, s鈥檋i poden presentar totes les sol路licituds i documents que s’adrecin a l’Ajuntament, aix铆 com聽aquelles que s’adrecin a altres administracions p煤bliques.


On som?

Ajuntament de Susqueda
Pla莽a de l鈥橝juntament, 1
17171 Sant Mart铆 Sacalm (Girona)


Els nostres serveis
 • Informem sobre el municipi i l鈥檃ctivitat municipal
 • Informem sobre els tr脿mits i gestions
 • Facilitem la presentaci贸 de documents a l鈥橝juntament
 • Facilitem la presentaci贸 de documents adre莽ats a altres administracions i organismes p煤blics
 • Facilitem els impresos i publicacions municipals
 • Gestionem les propostes, suggeriments i queixes amb l鈥檕bjectiu de millorar el servei.

Drets
 1. DRET a ser at猫s dins l鈥檋orari d鈥檃tenci贸 i a ser tractat amb el m脿xim respecte, celeritat i confidencialitat.
 2. DRET a obtenir informacions clares, certes i completes.
 3. DRET a ser assessorat sobre els tr脿mits i requisits necessaris per a les seves actuacions davant de l鈥橝juntament.
 4. DRET a accedir gratu茂tament als formularis de sol路licitud normalitzats de tots els tr脿mits municipals, ja sigui presencialment o a trav茅s del web municipal.
 5. DRET a con猫ixer la identitat del personal municipal responsable de la tramitaci贸 dels seus assumptes.
 6. DRET a obtenir c貌pia segellada de les sol路licituds que es presentin i justificants dels pagaments que faci efectius.
 7. DRET a no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l鈥橝juntament o documents que hagin de ser emesos pels serveis municipals.
 8. DRET a con猫ixer l鈥檈stat de tramitaci贸 dels procediments en els que el ciutad脿 tingui un inter猫s leg铆tim.
 9. DRET a presentar queixes i suggeriments relatives als serveis municipals o a la ciutat, ja sigui presencialment o a trav茅s del web municipal.
 10. DRET a ser consultats peri貌dicament sobre la seva percepci贸 de la qualitat del servei d鈥檃tenci贸 ciutadana.

Deures
 1. DEURE de fer un 煤s responsable de les instal路lacions i serveis d鈥檃tenci贸 ciutadana.
 2. DEURE de tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usu脿ries del servei i de mantenir el silenci necessari per garantir-ne la correcta prestaci贸.
 3. DEURE de respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocat貌ries o citacions.
 4. DEURE de facilitar de forma certa les dades d鈥檌dentificaci贸 personal i les relatives a la prestaci贸 d鈥檜n servei o procediment.
 5. DEURE d鈥檃ssegurar-se de la lectura i comprensi贸 d鈥檃ll貌 que es signa.
 6. DEURE de respectar l鈥檕rdre i els criteris d鈥檃tenci贸 ciutadana.
 7. DEURE de respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 8. DEURE de facilitar el m脿xim possible l鈥櫭簊 eficient dels recursos materials i humans dels serveis d鈥檃tenci贸 ciutadana.
 9. DEURE de comunicar la modificaci贸 de dades personals que puguin afectar a la prestaci贸 d鈥檜n servei o les relatives a un procediment.
 10. DEURE de respectar i obeir les recomanacions del personal municipal en cas d鈥檈merg猫ncia o evacuaci贸 de l鈥橝juntament.

Compromisos d’atenci贸 ciutadana
 • Garantir un tracte amable i confidencial per part de tot el personal d鈥檃tenci贸 ciutadana.
 • Respondre les consultes i demandes d鈥檌nformaci贸 adre莽ades ajuntament@susqueda.cat, en un per铆ode curt de temps.
 • Mantenir un temps d鈥檈spera en l鈥檃tenci贸 presencial inferior als 10 minuts en el 90% dels casos.
 • Lliurar de forma immediata els volants individuals d鈥檈mpadronament sol路licitats presencialment pel titular de les dades.
 • Atendre i derivar, si s鈥檈scau, les聽queixes, suggeriments i propostes聽adre莽ades mitjan莽ant el web municipal o el correu electr貌nic de l鈥橝juntament en un per铆ode curt de temps.
 • Oferir un horari de servei que garanteixi el m脿xim d鈥檋ores d鈥檃tenci贸 personal.
 • Mantenir un temps d鈥檈spera del tel猫fon d鈥檃tenci贸 ciutadana per sota dels 120 segons.
 • Facilitar resposta a totes les consultes d鈥檌nformaci贸 municipal realitzades per tel猫fon que no es puguin respondre immediatament en un termini m脿xim de 48 hores.
 • Publicar anualment en el web municipal els resultats sobre el grau d鈥檃compliment dels compromisos adquirits.

Canals de comunicaci贸 d’atenci贸 ciutadana

Ajudeu-nos a millorar amb els vostres suggeriments o queixes adre莽ant-los a qualsevol dels canals de comunicaci贸 que tenim a disposici贸 del ciutad脿.

Carta de serveis