El nou relat de Susqueda (2020)


Nom i objectiu del procés

El nou relat de Susqueda és un projecte de participació ciutadana i comunicació transformativa que té per objectiu reconstruir l’imaginari col·lectiu de Susqueda de forma participativa amb agents clau del territori, perquè el municipi torni a expressar tot el seu potencial al món, i inici el seu camí de regeneració ecològica, comunitària i econòmica.


Descripció

Un projecte transgressor i innovador assentat en les bases de la participació, la corresponsabilitat ciutadana, la innovació socioecològica i la psicologia comunitària i sistèmica, que brinda l’oportunitat a Susqueda d’esdevenir un municipi resilient i singular.
Un projecte que busca recuperar la saviesa local de Susqueda per tal de reconnectar amb el seu potencial i de co-crear amb la diversitat d’agents del territori (provinents del sector públic, privat, societat civil i ancians/es que hi han viscut tota la vida), un seguit d’estratègies innovadores que permetin al municipi ser allò que vol ser.


Metodologia

El procés s’ha compost de 4 fases:

Fase 1: Coordinació interna, Seguiment i Avaluació

Els objectius englobats dins la primera fase consisteixen en:

 • Consensuar el procés participatiu, els seus objectius i el seu cronograma amb el Grup de Coordinació Tècnica i Política (CGTP).
 • Identificar els líders comunitaris dels diferents sectors socials del municipi i configurar la Comissió de Seguiment i Avaluació (CSA).
 • Assegurar la comunicació interna, la transparència i la qualitat democràtica del procés.
 • Avaluar de forma continuada el procés participatiu, a través de la CSA.

Fase 2: Diagnosi participativa

La segona fase consisteix en la realització d’entrevistes profundes amb agents clau del municipi, per tal d’indagar en el passat, present i futur de Susqueda i explorar d’aquesta manera, la identitat municipal i territorial.

Els objectius específics d’aquesta fase són:

 • Indagar sobre la identitat municipal i territorial de Susqueda.
 • Analitzar i identificar patrons presents en aquesta diagnosi participativa inicial.
 • Sistematitzar la informació en un document.

Fase 3: Fòrum ciutadà per una identitat col·lectiva de Susqueda

La tercera fase consisteix en generar un espai de diàleg comunitari, amb els objectius específics de:

 • Discutir i debatre el passat, el present i el futur de Susqueda en un espai participatiu i de confiança.
 • Desconstruir per construir un nou imaginari col·lectiu, que permeti l’emergència de noves oportunitats pel municipi.
 • Sistematitzar la informació recollida d’aquest Fòrum Ciutadà.

Fase 4: Co-Producció d’un pla i campanya de comunicació

La Fase 4 contempla la co-producció i la planificació d’un pla de comunicació per tal de generar una imatge endins i enfora de Susqueda, que reflecteixi el potencial del municipi i les seves aspiracions com a territori. Els objectius específics per aquesta fase són:

 • Co-creació d’una campanya de comunicació capaç d’expressar una visió de Susqueda centrada en la identitat emergent del municipi.

Calendari

Data d’inici: Octubre 2019.

Data de finalització: Octubre 2020.


Pressupost

El cost final del procés ha estat de 5.920’00€ + 1.243’20 d’IVA = 7.163’20€.


Campanya de comunicació: Susqueda a ritme de vida

La Campanya de comunicació que trobareu tot seguit neix a partir d’un objectiu genèric recollit en el projecte “El nou relat de Susqueda”, un projecte de participació ciutadana i comunicació transformativa.

Després d’un profund treball en la cerca del relat, i tenint en compte el document sorgit de les sessions participatives, es va elaborar la següent proposta de comunicació:

.

Objectius:

 • Explicar Susqueda des de la pròpia identitat a possibles noves habitants.
 • Explicar Susqueda des de la pròpia identitat a usuàries d’un turisme sostenible a Susqueda.
 • Compartir una veu no escoltada fins ara amb altres pobles, micropobles i zones rurals.

.

Descripció:

S’ha proposat una campanya que presenti d’una manera molt orgànica i sensorial els elements i les identitats que s’han identificat en el document de “El Nou relat de Susqueda”.

Les habitants de Susqueda expliquen a través del seu esguard què és el que custodien, el que guarden i el que volen preservar. Es busca que aquesta mirada inclogui també la veu de tots els éssers vius de l’entorn, la fauna, la flora, els paisatges,… És important que d’aquesta campanya es desprengui la voluntat d’acollida, però alhora la voluntat de preser­vació de l’entorn i el ritme tal i com es coneix ara.

.

Elements:

Els Elements que apareixen a la campanya: Vida, Ritme, Terra, Calma, Salvatge, Silenci, Indomable.

Aquest seguit de conceptes que apareixen a la campanya són aquells que es recullen com a essencials per a la definició de la identitat de Susqueda. Alhora són aquells elements que s’han perdut en bona part del món occidental i que només guarden alguns territoris, com a privilegi i com a tresor a compartir i preservar.

.

Eslògan:

SUSQUEDA, a ritme de VIDA
Guardem el batec de la terra,
el pas de la calma salvatge
i el silenci indomable.

.

Material:

El material utilitzat per la campanya de comunicació ha estat el següent:

 • 3 vídeos per a ser difosos a través de les xarxes socials i WhatsApp.
 • 3 (o més) imatges fotogràfiques que esdevindran cartells i postals en paper per als punts de referència físics de Susqueda així com punts d’informació turística de la comarca o negocis de turisme propers.
 • Diverses imatges gràfiques amb continguts textuals per a la web de l’Ajuntament de Susqueda i les xarxes socials.

.

Resultat:

En aquest apartat us mostrem les imatges i vídeos resultat de la campanya “Susqueda a ritme de vida”.

Imatges:

..

Vídeos:

→ Feu clic aquí per visualitzar el 1r vídeo.

→ Feu clic aquí per visualitzar el 2n vídeo.

→ Feu clic aquí per visualitzar el 3r vídeo.

.

Podeu publicar les diferents imatges i vídeos a les vostres xarxes socials i us recordem que ens podeu etiquetar.

Facebook de l’Ajuntament de Susqueda

Instagram de l’Ajuntament de Susqueda 

Twitter de l’Ajuntament de Susqueda

#Susqueda

#aRitmedeVIDA