Susqueda Participa (2018)


Què són els pressupostos participatius?

Són un exercici d’aprofundiment democràtic on els ciutadans del poble poden decidir una part del pressupost municipal.


Quants diners s’han decidit destinar als pressupostos participatius 2018?

S’ha decidit invertir 20.000€ del pressupost municipal.


Quins són els objectius dels pressupostos participatius?

 • Implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
 • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions.
 • Generar intel·ligència col·lectiva.
 • Fomentar la participació de tota la ciutadania.
 • Identificar les necessitats i fer que la ciutadania sigui partícip de les solucions.

Quins són els requisits de les propostes?

 • Ser inversions d’interès públic
 • Donar resposta a una necessitat concreta
 • Ser valorables econòmicament
 • Ser de competència municipal
 • Ser tècnica i econòmicament viables
 • Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
 • No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius
 • Cap proposta pot superar els 20.000€

Quin procediment s’ha seguit?

 • FASE 1: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Des del dia 4 de febrer de 2018 fins el dia 4 de març de 2019, es van poder presentar propostes al Susqueda Participa 2018.
 • FASE 2: PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES: A través dels criteris que es van fixar a l’inici del procés, es va procedir a revisar i valorar les diverses propostes presentades. En total es van rebre 22 propostes, desglossades de la següent manera:

 • FASE 3: VOTACIÓ FINAL: La votació final es va fer durant el mes de juliol i només hi van poder participar les persones empadronades a Susqueda de 16 i més anys. El resultat i la participació final van ser els següents: