Susqueda Participa (2019)

pressupo


Què són els pressupostos participatius?

Són un exercici d’aprofundiment democràtic on els ciutadans del poble poden decidir una part del pressupost municipal.


Quants diners s’han decidit destinar als pressupostos participatius 2019?

S’ha decidit invertir 20.000€ del pressupost municipal.


Quins són els objectius dels pressupostos participatius?

 • Implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics.
 • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions.
 • Generar intel·ligència col·lectiva.
 • Fomentar la participació de tota la ciutadania.
 • Identificar les necessitats i fer que la ciutadania sigui partícip de les solucions.

Quins són els requisits de les propostes?

 • Han de ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
 • Han de ser de competència municipal.
 • Han de donar resposta a una necessitat concreta.
 • Han de ser tècnicament i econòmicament viables, legals, i no contradir els plans municipals aprovats.
 • No poden ser subvencions i/o ajuts.
 • Cap proposta pot superar els 20.000€

Quin procediment s’ha seguit?

 • Fase 1 → Es van presentar propostes mitjançant un díptic que es va enviar a totes les llars o també a través de la plana web municipal.
  • Qui? Totes les persones que viuen a Susqueda van enviar individualment o en grup (família, amics…)
  • Quan? Des del dia 26/01/19 al 28/02/19.
  • Com? Omplint la butlleta del tríptic i dipositant-la a les urnes que hi havia: al Coll, al Far, i a l’Ajuntament / Local Social i també omplint el formulari que es va penjar a la pàgina web municipal.

Totes les propostes rebudes van ser analitzades i validades (sempre que complissin les condicions prèviament esmentades) o descartades (en cas que no complissin les normes del procés).

 • Fase 2 → Es van recollir totes les propostes rebudes. En total, es van presentar 14 propostes vàlides (12 de distintes).
  1. Evitar fum al local social.
  2. Arreglar corriols i camins del municipi.
  3. Adquisició d’una biotrituradora.
  4. Tancament de pistes forestals a motos i 4×4.
  5. Arreglar la reguera de la carretera de Can Lucas.
  6. Arreglar la font del Cap Gros.
  7. Arranjament de camins d’habitatges del municipi.
  8. Col·locar tanca protectora.
  9. Contenidors de deixalles.
  10. Cobrir la terrassa del local social.
  11. Punt de càrrega de cotxes elèctrics.
  12. Eliminar trenques a les rieres de la carretera del Llumà.
 • Fase 3 → Es van votar les propostes que els ciutadans van prioritzar en el taller participatiu. En aquesta sessió participativa els ciutadans van escollir, entre totes les propostes vàlides rebudes, les vuit que van passar a la fase final de votació.
  • A la jornada participativa o taller participatiu els ciutadans del poble van debatre quines de les propostes vàlides eren més prioritàries, generaven un major grau de consens i per tant mereixien passar a la fase final de votació.
  • Propostes prioritzades:
   • Evitar fum al local social.
   • Arreglar corriols i camins del municipi.
   • Adquisició d’una biotrituradora.
   • Tancament de pistes forestals a motos i 4×4.
   • Arreglar la reguera de la carretera de Can Lucas.
   • Arranjament de camins d’habitatges del municipi.
   • Arreglar la font del Cap Gros.
   • Col·locar tanca protectora.

RESULTAT DE LA VOTACIÓ FINAL

Nombre total de persones que van votar vàlidament: 38

Nombre total de vots comptabilitzats: 104 (això vol dir que el 91% dels votants han seleccionat 3 propostes (el nombre màxim), la resta n’ha triat 2 o menys.

Nombre percentual d’empadronats que han votat 44,7% % (això vol dir que gairebé 5 de cada 10 persones empadronades a Susqueda han votat als pressupostos del 2019)

Pressupostos participatius 2019(1)

*Tal com s’establia a les normes del procés, s’executa la proposta més votada, i després la resta de propostes amb major nombre de vots fins a arribar als 20.000 €.

En aquesta edició s’ha decidit incorporar la teva proposta més votada, ja que, tot i que se supera el límit de 20.000 €, l’Ajuntament ha decidit incloure-la perquè la quantitat que sobrepassa els 20.000 és molt petita.