Accions de govern del mandat

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta que determina l’acció de govern durant el mandat actual, motiu pel qual, al final de cada anualitat es realitza un seguiment d’aquest pla per determinar el seu grau d’acompliment, les accions executades i les que romanen pendents.