Accions de govern del mandat

L’Ajuntament de Susqueda va aprovar el Pla d’Actuació Municipal a la sessió extraordinària  de 20 de desembre de 2023. El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el full de ruta que determina l’acció de govern durant el mandat actual, motiu pel qual, al final de cada anualitat es realitza un seguiment d’aquest pla per determinar el seu grau d’acompliment, les accions executades i les que romanen pendents.

Consulta a continuació l’estat d’execució de l’actual PAM 2023-2027 i dels anys anteriors: