Comissió especial de comptes


Què és la comissió especial de comptes?

La comissió especial de comptes és una reunió on es dona compte de totes les operacions comptables que s’han dut a terme durant l’anualitat. És assistida pel secretari i integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.


Qui en forma part?

En el cas de Susqueda, a la Comissió Especial de Comptes hi són presents l’alcaldessa de la corporació, Eva Viñolas Marín, i el regidor Lluís Pons Anglada.


Quin és el calendari de sessions?

Aquesta es celebra una vegada a l’any.


Què es cobra per assistir-hi?

Per a la comissió de comptes els assistents perceben una remuneració de 60€.