LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 A SUSQUEDA

🔹 L’Ajuntament informa que les Eleccions del proper 14 de febrer de 2021 del Parlament de Catalunya, es celebraran a l’Ajuntament de Susqueda, al local social.

🔹 Dins el local electoral, hi accediran els votants de forma individual, amb mascareta i fent ús del gel hidroalcohòlic. Fins que no hagi sortit el votant no accedirà el següent i es respectarà sempre la distància interpersonal d’un metre i mig entre els presents.

🔹 De  conformitat amb els protocols aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, es recomana que els menors d’edat no accedeixin al punt de votació, i degut al poc aforament permès en el moment del recompte electoral, existeix la possibilitat que s’efectuï a porta tancada.

🔹 L’accés i la sortida del punt de votació estarà degudament senyalitzat. Es garantirà en tot moment la desinfecció dels espais i la ventilació creuada.

🔹 L’ús dels lavabos estarà restringit als membres de les meses, que se’ls facilitarà tots els EPI’S necessaris, per garantir la deguda protecció.

🔹 Es recomana dur el vot preparat de casa per votar en aquest torn a fi i efecte de minimitzar el temps d’estada dins el local electoral així com evitar tocar qualsevol tipus de material.

🔹 La Generalitat recomana a la ciutadania votar segons una distribució de franges d’acord a la situació sanitària personal. El seguiment d’aquestes indicacions no és obligatori i s’apel•larà al sentit comú, la bona voluntat i la responsabilitat de cada persona fer-ne seguiment en benefici de la seguretat sanitària.

La distribució dels votants per franges és la següent:

1️⃣ Els col·lectius de risc votaran preferentment durant les 3 primeres hores de la jornada electoral, és a dir, de les 09.00h a les 12.00h.

2️⃣ Els votants no pertanyents als col·lectius de risc o en quarantena votaran preferentment a la franja de les 12.00h a les 19.00h.

3️⃣ Els col·lectiu de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos– votaran durant la darrera hora de la jornada electoral, és a dir, de les 19.00h a les 20.00h.

L’Ajuntament aplicarà totes les normes previstes al Protocol específic elaborat pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.

 

Salut i benestar