Aprovació provisional de la modificació de l’annex 2 i l’annex 4, de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora dels preus públics del Local Social

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2022 i expedient número X2022000353, ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics del Local Social.