Restes vegetals

Com que enguany no es permet fer crema de restes vegetals, l’Ajuntament de Susqueda us comunica que ha habilitat un lloc a cada veïnat perquè els veïns pugueu deixar les vostres restes vegetals. Feu clic aquí per visualitzar el ban.

Dia del Susquedenc i la Susquedenca 2024

👉 El dissabte dia 20 de gener de 2024 es va celebrar el dia del Susquedenc i la Susquedenca.La jornada va començar a les 10 del matí amb el retorn de les qüestions plantejades el dia del Susquedenc i la Susquedenca de 2023. Acte seguit, es va parlar del PUOSC 2024-2028, de la taxa justa, […]

Escenari d’excepcionalitat per l’actual situació de sequera

Davant l’actual situació de Sequera, ens trobem en un escenari d’excepcionalitat amb un 25% de reserves. A continuació us deixem amb una imatge on podreu consultar l’ús d’aigua en l’àmbit: 💦 Domèstic 💦 Reg 💦 Eliminació de pols en l’aire 💦 Piscines 💦 Neteja de carrers i mobiliari urbà 💦 Granges 💦 Fonts ornamentals 💦 Neteja […]

Aprovació provisional de la modificació de l’annex 2 i l’annex 4, de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora dels preus públics del Local Social

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2022 i expedient número X2022000353, ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics del Local Social. Acord de ple d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics Anunci BOP 63 modificació ordenança preus públics

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2023, ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) del municipi de Susqueda. En compliment d’allò establert en l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació […]

Aprovació inicial de l’inventari de camins de Susqueda

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en la sessió ordinària de 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Susqueda. De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú […]

1 2 3 6