Crònica del ple extraordinari de 25/11/2022

A les 13 del migdia del divendres dia 25 de novembre de 2022, es va constituir una sessió extraordinària a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda.

En primer lloc, es va sotmetre a votació l’adjudicació definitiva de les obres de rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del Camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll, la qual es va adjudicar, per unanimitat, a Construccions Fusté SA.

Seguidament, es va aprovar, també per unanimitat, la modificació de l’annex 2 de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics del Local Social, en la qual es van modificar alguns preus del Local Social de Sant Martí Sacalm, ubicat dins el terme municipal de Susqueda.

En tercer lloc, i també per unanimitat, es va aprovar provisionalment la proposta d’alteració dels termes municipals entre Susqueda i Osor, on es va aprovar l’expedient d’alteració i també es va resoldre l’escrit de l’Ajuntament d’Osor.

En relació al punt número 4, la modificació de crèdit MC 06/2022, es va deixar damunt la taula.

Finalment, la sessió es va aixecar a les 13:15 del migdia.