Crònica ple 22/05/2024

El dimecres dia 22 de maig de 2024 es va celebrar una sessió extraordinària presencial a les 7 de la tarda a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda.

En primer lloc, es va aprovar la modificació de crèdit MC 05/2024 en modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a l’adquisició de mànegues i accessoris remolcs d’aigua i també per a la construcció de passos canadencs al veïnat del Far, dues accions que es van finançar a través de romanent de tresoreria.

Acte seguit, es va aprovar el conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la llei 5/2003. 

En darrer lloc, es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora per la circulació de vehicles a Susqueda, ja que algunes vies, especialment la que transcorre des de l’embassament de Susqueda fins a Coll de Nafrè té especials dificultats de manteniment i es vol afavorir la conservació i manteniment de la mateixa limitant la circulació de vehicles pesants.

Tots tres punts van ser aprovats per unanimitat i finalment la sessió es va aixecar a les 7 i 5 minuts de la tarda.