Crònica ple 24/04/2024

El dimecres dia 24 d’abril a les 6 de la tarda es va celebrar una sessió ordinària.

En primer lloc, es va aprovar l’acta de l’última sessió, concretament del ple ordinari de 31 de gener de 2024, i es va donar compte dels decrets compresos en el darrer període entre plens ordinaris (del 2024DECR000015 al 2024DECR000075).

Dins el punt número 3, referent a l’aprovació de convenis, es van aprovar els següents per unanimitat:

 1. Aprovació de l’addenda al Conveni Marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats del municipi de Susqueda per a l’any 2024 
 2. Conveni de col·laboració interadministrativa regulador de l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda per a l’execució del servei suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, en l’administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació als municipis de menys de 10.000 habitants de la comarca de la Selva – Servei PREST 2024
 3. Aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda per a realitzar les accions del programa Temps per Cures de la Selva
  vinculades al segon i al tercer bloc d’actuacions l’exercici 2024
 4. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda pels serveis de dinamització empresarial
 5. Aprovació del conveni de col·laboració entre la fundació Orquestra Jove de la Selva i l’Ajuntament de Susqueda pel projecte de l’Orquestra Jove de la Selva
 6. Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Susqueda en matèria de videovigilància per part de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

En quart lloc, es va aprovar el compte general de recaptació corresponent a la delegació de competències del servei de gestió tributària i recaptació d’ingressos de drets públics que es gestionen des del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva, el qual va ser aprovat per unanimitat.

Seguidament, es va aprovar provisionalment la modificació puntual número 3 del POUM de Susqueda dins la qual es contemplen diferents modificacions per a la creació de diverses àrees d’aparcament, i, també, el requeriment per a la presentació d’un Projecte d’Actuació Específica per legalitzar la passera de M.E.T, ambdós punts aprovats unanimitat.

En aquest ple, també es va aprovar la modificació de crèdit MC03/2024 mitjançant les modalitats de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, així com l’adhesió de l’Ajuntament de Susqueda a l’Associació de municipis per a la mobilitat i transport urbà, la qual consisteix en una agrupació voluntària d’ens locals que té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria. 

En novè lloc, es va actualitzar la composició del pla d’igualtat, atès que en les últimes eleccions hi va haver canvis en l’equip de govern i s’ha modificat l’organigrama.

Seguidament, també es va ratificar el decret d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Susqueda i l’Associació de Propietaris Forestals Puigdefrou (APF), que té especial sensibilitat en les mesures de prevenció d’incendis forestals per la seva ubicació natural.

El punt número 11, corresponent a l’ajut econòmic de caràcter social es va deixar sobre la taula.

També es va donar compte dels informes econòmics i financers que s’enumeren a continuació:

 • Informe anual de control permanent no planificable sobre el resultat de l’exercici de la funció interventora corresponent a l’any 2023: resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la
  funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa.
 • Informe anual de l’Ajuntament de Susqueda relatiu a les resolucions adoptades per l’alcaldessa de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2022
 • Informe de la intervenció de l’Ajuntament de Susqueda per donar compte al ple dels informes de control financer definitius realitzats durant l’exercici 2023 (art. 36 RD 424/2017)
 • Informe resum anual de l’Ajuntament de Susqueda dels resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2023
 • Informe de control permanent panificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2023

Prèviament a les mocions, es va aprovar el reconeixement de triennis de la Sra. Martí, i, finalment, es van aprovar les següents mocions:

 • Moció de suport a la pagesia
 • Moció de suport al congrés de cultura catalana 2024-2025.

En quinzè lloc, dins el punt d’informacions d’alcaldia, l’alcaldessa va informar del següent:

 • S’ha adquirit material per a la prevenció d’incendis: amb l’objectiu de protegir les persones, béns i medi ambient davant les situacions de greu risc, l’Ajuntament de Susqueda ha adquirit el següent material per a la prevenció d’incendis:
  • 2 remolcs cisterna
  • 2 motoserres
  • 1 desbrossadora
  • 1 motobomba
  • 20 armilles reflectores
   L’adquisició d’aquest material ha suposat un cost total de 12.044,99€, d’entre els quals, 3.982,38€ s’han rebut a través de la subvenció adreçada al foment de la creació d’infraestructures de protecció civil per l’exercici 2023.
 • El dia 8 de març es va celebrar un any més el dia de la Dona. El 8M és una jornada reivindicativa i de lluita, per sortir als carrers i reclamar la igualtat de gènere, de tracte, de sous i també d’oportunitats.
  Per commemorar-ho, l’Ajuntament de Susqueda va elaborar un col·lage amb imatges de les Susquedenques que han volgut col·laborar en la Campanya #DonesDeSusqueda2024 quan eren petites i que s’han anat publicant separadament durant aquests últims dies. A més a més, a la tarda es va celebrar una activitat teatral oberta a tot el públic al Local Social de Susqueda que presentà fragments d’històries i fets encadenats a través de vivències de dones d’arreu de món. Fent especial èmfasi en la coeducació, l’empoderament de la dona, la memòria democràtica, la inclusió, el feminisme i les discriminacions.
  #8M #donesdesusqueda2024 #igualtat
  El dijous dia 14 de març de 2024, seguint amb els actes per la commemoració del 8M, dia internacional de la dona, es va dur a terme una activitat per les nenes i dones de Susqueda.
  A les 5 de la tarda ens vam trobar al Local Social on vam fer un taller d’ametlles Garrapinyades artesanes a càrrec de l’Angelina de Can Jornet i, acte seguit, vam celebrar el berenar popular amb pa, embotit i fruita.
  Finalment, des de l’Ajuntament es va voler tenir un detall amb les dones de Susqueda que van participar en la campanya #DonesDeSusqueda2024 i se’ls va oferir una “dona d’aigua” d’edició limitada, que representa l’excel·lència de la bellesa femenina, pura i idíl·lica. L’Ajuntament de Susqueda ha elaborat una edició limitada de 40 exemplars que totes segueixen un mateix estil però no n’hi ha dos d’iguals
 • El diumenge dia 17 de març es va celebrar el cafè amb l‘alcaldessa a 2/4 de 10 del matí al Local Social de Sant Martí Sacalm.
  Alguns dels temes que es van tractar, van ser, d‘acord amb l’acordat el dia del Susquedenc, la proposta del Pla Únic d‘obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), d‘arranjar la “Circumval·lació de Sant Martí Sacalm”. També es va tractar el consum d’aigua per persona i la seva regulació, distingint els habitatges familiars dels negocis turístics, les franges i límits de neteja dels boscos, la sortida veïnal anual, que enguany serà el mes de juny, i, finalment, l’internet i els termes entre Susqueda i Osor.
 • L’Ajuntament de Susqueda ha dut a terme l’acondicionament, neteja i manteniment del cementiri de la Parròquia de Sant Martí Sacalm i també del cementiri de la parròquia del Coll.
 • El dimarts dia 9 d’abril l’Ajuntament de Susqueda va assistir a l’acte de lliurament del segell Infoparticipa per 3r any consecutiu. El Segell Infoparticipa és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als municipis que compleixen un alt percentatge de transparència i elevada qualitat de la informació que es publica.
 • D’acord amb l’infòmetre, l’evolució de la transparència a Susqueda ha estat la següent:
  • El 2020 Susqueda tenia un percentatge de 27% de transparència
  • El 2021 va augmentar el percentatge posicionant-se en un 55’77%
  • El 2022, amb un 78,85%, va ser el primer any que l’Ajuntament va rebre el segell d’Infoparticipa
  • El període 2022-2023, caracteritzat per ser un any electoral vam obtenir un 92,31%, mantenint el segell
  • Finalment, a dia d’avui, ens situem en un 96,15%.
   Des de l’Ajuntament de Susqueda estem molt orgullosos d’haver assolit aquest objectiu i agraïm la feina feta al personal de l’Ajuntament i a Notidig. Perquè malgrat ser un petit municipi, podem dir orgullosos que hem guanyat aquest repte.
 • S’ha donat el tret de sortida als actes del 25è aniversari celebrant el concert de secció de corda (grans) el diumenge dia 21 d‘abril a l‘interior del Santuari del Far. Gràcies a tots els que vau assistir-hi!
 • El dimecres dia 1 de maig es celebrarà l’Aplec del Coll. A les 11 es durà a terme una missa solemne al Santuari del Coll i tot seguit un concert a càrrec de la Coral Josep Ruhí de Bescanó i la Coral Rosó d’Osor. Finalment, hi haurà un vermut ofert per l’Ajuntament de Susqueda.

Dins l’apartat de precs i preguntes no hi va haver cap intervenció i es va aixecar la sessió a 1/4 i cinc minuts de les 7 del vespre.