Crònica ple 26 de gener de 2023

El dijous dia 26 de gener de 2023 es va celebrar la primera sessió ordinària del present exercici a les 6 de tarda.

En iniciar la sessió es va votar incloure d’urgència un nou punt en l’ordre del dia: Ratificar l’acord del jutge de pau substitut.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat, les actes de les sessions anteriors:

 • l’acta del ple ordinari de 28 d’octubre de 2022
 • l’acta del ple extraordinari de 25 de novembre de 2022.

Seguidament, es va donar compte dels decrets d’alcaldia dictats en el darrer període entre plens ordinaris: des del decret 2022DECR000165 al decret 2023DECR000013 ambdós inclosos.

En el punt número 3, es va aprovar, també per unanimitat, el Pla d’Acció per l’energia Sostenible i el Clima (PAESC) consistent en una planificació d’accions a executar durant els propers anys per mitigar el canvi climàtic.

També es va sotmetre a aprovació inicial el DUPROCIM, que consisteix en el document únic de protecció civil municipal que incorpora els riscos corresponents a l’INFOCAT, NEUCAT, SISMICAT i VENTCAT, així com també l’aprovació inicial de l’inventari de camins, incorporant les al·legacions presentades fruit de les reunions amb veïns. Tots dos punts van ser aprovats per unanimitat.

Lligat amb el PAESC, també es va aprovar per unanimitat l’adhesió al pacte d’alcaldies pel clima i l’energia sostenible, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

En setè lloc, es va aprovar la moció per a la millora del finançament de l’administració local, per posar fi a les dificultats econòmiques d’una ja minvada hisenda local i assolir l’autonomia local real que preveu la normativa i donar resposta de forma justa i igualitària a les necessitats del segle XXI dels nostres veïns i veïnes.

També es va donar compte dels informes financers i econòmics trimestrals, incloent:

 • Informes d’Intervenció d’avaluació de l’execució
 • Informes sobre el reconeixement d’obligacions
 • Informes de la intervenció sobre la morositat
 • Informes de la intervenció sobre el període mig de pagament (PMP)

Abans de les informacions d’alcaldia, i una vegada rebuda la diligència de l’exposició pública del jutge de pau substitut, es va tornar a ratificar l’acord del ple de data 25 de novembre de 2022 perquè faltava el tràmit d’exposició pública al jutjat degà de Santa Coloma de Farners.

Durant les informacions d’alcaldia, l’alcaldessa va esmentar els següents punts:

 • El 4 de novembre es va celebrar la 4 edició del Networking rural de la comarca de la Selva, al Local Social de St. Martí Sacalm.
 • L’11 de novembre es va fer una visita a les Coves del Pasteral.
 • El 12 de novembre vam ser presents a la Fira de la Ratafia a Sta. Coloma de Farners i el 13 de novembre a la Fira de Sant Martí d’Amer.
 • El 19 de novembre es va presentar el llibre “Històries de les Guilleries” d’en Xavier Roviró, al Local Social. Aquest mateix dia, també vam assistir a la 1ª Fira de Micropobles que es va fer a l’Estany (Moianés).
 • Durant aquests últims mesos hi ha hagut diversos actes incívics en diferents veïnats del municipi, des de pintar pedres, rotular l’exterior de la minideixalleria, fins a tirar a terra diferents rètols de benvinguda.
 • El 3 desembre vaig anar a fer el cafè al veïnat del Far amb els veïns i veïnes que ens hi van voler acompanyar.
 • El 18 de desembre vam fer la xerrada de l’Associació ForçaAME i vam fer la taquilla inversa per a recollir donatius per a la Marató de l’any 2022.
 • Passades les festes de Nadal, el dissabte dia 21 de gener es va celebrar el dia de la susquedenca i el susquedenc al Local Social de St. Martí. La jornada es va iniciar amb una xerrada sobre la transició energètica i tot seguit l’equip de govern va informar de les accions dutes a terme des del maig fins el desembre. També es va establir un torn obert de paraula i tot seguit vam dinar tots plegats. Més de 50 persones van assistir als diferents actes i al dinar. A la tarda es va presentar el llibre “Les Masies de Susqueda”, escrit per en Joan Carreres i publicat a través de l’editorial Oliveras.
 • El dimarts dia 24 de gener, va nevar als diferents veïnats de Susqueda. Des del consistori es va vetllar perquè es retirés la neu amb celeritat i es tirés la sal als diferents veïnats.
 • L’Àngel de ca la Celo va fer 100 anys el dimarts 24 de gener. Ell ha sigut, és i serà una persona molt important pel municipi de Susqueda. En tot moment s’ha mostrat predisposat i ha col·laborat en la recuperació de la història del poble de Susqueda a través de les seves memòries i vivències. A més a més, l’any 2019, coincidint amb la festa major de Sant Martí Sacalm, se li va entregar una placa commemorativa nomenant-lo fill predilecte. Gràcies, Àngel, per fer que el relat de Susqueda segueixi viu.

En el darrer punt de precs i preguntes no es va produir cap intervenció.

Finalment, es va aixecar la sessió a les 18:37h.