Aprovaci贸 inicial de l’inventari de camins de Susqueda

El ple de l鈥橝juntament de Susqueda en la sessi贸 ordin脿ria de 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment l鈥橧nventari de Camins P煤blics a incloure en l鈥橧nventari Municipal de B茅ns de l鈥橝juntament de Susqueda.

De conformitat amb el que disposa l鈥檈smentat acord i l鈥檃rticle 83 de la Llei 39/2015, d鈥1 d鈥檕ctubre, de procediment administratiu com煤 de les administracions p煤bliques, se sotmet l鈥檈xpedient a informaci贸 p煤blica, pel termini de 2 mesos a partir del dia seg眉ent d鈥檃quest anunci en el BOP de Girona, al taulell d鈥檃nuncis de la Corporaci贸 i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l鈥檈xpedient i presentar les al路legacions o suggeriments que consideri adients.

 

Podeu consultar la documentaci贸 a continuaci贸: