Crònica ple ordinari 29/07/2022

El ple s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament i s’ha iniciat a les 19h.

En un primer moment, s’ha votat i s’ha decidit incloure per urgència la revisió de l’acord del Ple del mes de març referent a la llicència d’obres dels Esqueions.

S’ha aprovat l’acta de la sessió ordinària del 29 d’abril de 2022 i s’ha donat compte dels decrets d’alcaldia dictats entre el 27 d’abril (2022DECR000074) i fins el 27 de juliol (2022DECR000120).

Acte seguit, s’ha acordat l’aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM). En data 27 de juny, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va presentar el seu informe identificant un seguit de consideracions amb l’objectiu de que fossin incorporades al pla en el termini més breu possible. Per aquest motiu, s’ha tornat a fer aquesta aprovació inicial del document.

Un altre dels punts a tractar ha sigut l’adhesió al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Susqueda mitjançant el qual s’estableix un sistema específic per realitzar la liquidació i pagament global de les taxes pel servei d’inserció d’anuncis en el butlletí oficial de la província de Girona. Mitjançant aquest conveni s’ha fixat un import de 200€ a abonar en concepte de quota provisional. També s’ha aprovat l’adhesió al model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia als requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

El 6è punt de l’ordre del dia ha consistit en aprovar els festius locals per a l’exercici 2023, sent aquests el dilluns dia 23 de gener i el dilluns dia 9 d’octubre de 2023. En aquest ple també s’ha votat la convalidació de l’adhesió del municipi de Susqueda al GAL Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC).

A continuació, s’ha aprovat la modificació de crèdit MC04/2022 amb suplement de crèdit i suplement de crèdit extraordinari. Algunes de les modificacions han estat: la incorporació d’un suplement de 1.200€ en concepte “d’altre personal”, un suplement de 3.700,00€ per a “Ajuts extraordinaris d’Impacte econòmic i social COVID-19” i també s’ha aplicat un suplement de 35.000€ en concepte “d’Estudis i treballs tècnics” entre altres. Contràriament, pel que fa a les baixes d’aplicacions del pressupost de despeses, s’han retirat 10.450€ que en un primer moment s’havien afegit al concepte de “manteniment material informàtic. Pel que fa al Romanent de Tresoreria per a despeses generals, el pressupost definitiu finalment serà de 1.009.681,80€.

El següent punt a l’ordre del dia ha estat l’aprovació inicial del projecte constructiu de Rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del camí de Coll de Nafré al veïnat del Coll, el qual es sotmetrà a exposició pública. Lligat amb aquest punt, també s’ha aprovat la licitació de les obres de rehabilitació del ferm i millora d’altres elements funcionals del Camí de Coll de Nafré al Veïnat del Coll.

El projecte per la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament també ha sigut aprovat amb un pressupost d’execució per contracte de 46.113,76 euros (IVA inclòs), així com l’aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Susqueda.

En 13è lloc, s’han sotmès a votació les mocions següents:

 • Moció en defensa dels jutjats de Pau
 • Moció contra les ocupacions il·legals d’habitatges
 • Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació
 • Moció per garantir el desplegament de l’Agenda Rural de Catalunya

Després de votar les mocions, s’ha donat compte dels informes d’intervenció i tresoreria i s’ha sotmès a votació el punt inclòs per urgència, concretament la revisió de l’acord del Ple del mes de març referent a la llicència d’obres dels Esqueions.

Tots aquests acords s’han pres per unanimitat, excepte la moció contra les ocupacions il·legals d’habitatges per majoria absoluta.

En relació a les informacions d’alcaldia, l’alcaldessa ha informat dels següents assumptes:

 • L’1 de maig es va dur a terme l’Aplec del Coll, on es va celebrar una missa solemne i un vermut popular ofert per l’Ajuntament de Susqueda.
 • El 15 de maig es va celebrar la 13ena Susqueda Camina amb tota normalitat. Van inscriure’s aproximadament unes 100 persones i van ser obsequiats amb ampolles d’aigua personalitzades amb el logotip de la Susqueda Camina. Es vol agrair a tots els establiments i voluntaris que hi van col·laborar.
 • La UAB ha concedit a l’Ajuntament de Susqueda el segell infoparticipa 2021 amb un 79% de transparència. Susqueda és el primer municipi de menys de 100 habitants de Catalunya en rebre aquest distintiu. Des d’aquí es vol esmentar i reconèixer la feina feta des de l’Administració de l’Ajuntament per aconseguir-ho.
 • L’11 de juny es va gaudir d’un nou concert inclòs en el Festival Itinera on el duet HOP’s va realitzar un concert de Jazz a la Placeta.
 • S’han canviat les bústies del veïnat de Sant Martí Sacalm i del Far amb la col·laboració dels ajuntaments d’Amer i de la Vall d’en Bas.
 • La sala de les Columnes de l’embassament de Susqueda segueix oberta i es poden consultar els dies de visita i comprar entrades a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
 • A demanda dels veïns, s’ha instal·lat un mirall a la circumval·lació de Sant Martí Sacalm.
 • També s’han netejat i desinfectat els dipòsits d’aigua municipal als veïnats de Sant Martí Sacalm i del Coll.
 • S’han instal·lat parasols a l’exterior del Local Social, sent la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius de l’exercici 2021.
 • S’han iniciat les obres de recuperació del prat que hi ha darrere la caseta d’informació del veïnat del Coll, la 2na proposta més votada en els pressupostos participatius de l’exercici 2021. S’ha iniciat amb la desbrossada i properament es farà el tancament.
 • S’han finalitzat les obres de reparació d’un tram del camí de Coll de Nafré (al veïnat del Coll) en l’entorn del camí del Soler: GR 178 – Ruta d’en Serrallonga.
 • El dia 16 de juliol es va celebrar la jornada del cafè amb l’Alcaldessa al veïnat del Coll on els protagonistes van ser els veïns i veïnes de Susqueda.
 • El 15 de juliol ens va visitar l’Honorable Conseller d’Interior Joan Ignasi Elena a l’Ajuntament de Susqueda. També ens van acompanyar el Sr. Jordi Martinoy, director dels SSTT d’Interior a Girona i el Sr. Josep Milan, comissari cap de la Regió Policial Girona. Després de signar el llibre d’honors, vam tractar diferents temes d’interès pel bon funcionament del municipi, les plantacions de marihuana, la col·laboració bombers i ADF, la col·laboració entre diferents sistemes d’emergències, la geolocalització de Masies de Susqueda per serveis d’Emergències i d’altres temes d’interès municipal.
 • Informar-vos que tenim un vigilant a la zona de l’embassament i del riu Ter. És un pla pilot entre la Ddgi i el departament d’Acció Climàtica.
 • Com a accions incíviques ressaltar que ens han pintat diferents senyals de trànsit rodat a St. Martí Sacalm, però que ja tornen a ser com les originals.
 • Hi ha previst començar a posar la barana del Far la primera setmana d’agost, sempre que la meteorologia ens ho permeti.
 • Tan sols em resta convidar-vos a l’Aplec d’Acordionistes de Condreu el proper dia 7 d’agost i a l’Aplec del Far del dia 28 d’agost.

Acte seguit, després de la intervenció de l’alcaldia, el regidor de Turisme i Comunicació Gabriele Pretto ha fet la següent intervenció referent a la fibra òptica:

Com be tot sabeu des de l’Ajuntament s’està estudiant juntament amb un despatx d’enginyeria la possibilitat de fer arribar la fibra òptica a Susqueda.

Ens varen presentar un projecte que es va sotmetre al departament d’enginyeria de Endesa perquè valoressin la viabilitat del projecte i si els números reflexes eren correctes.

Endesa ens ha contestat sol·licitant el pagament de 15.004,96€ + IVA per un total de 18.156,00€ per revisar el projecte i els costos que s’han de pagar a Endesa per utilitzar la seva infraestructura pel pas del cablejat de fibra òptica. Des de l’Ajuntament creiem que és un despropòsit el que demanen i descartem aquesta via donat que el dia del Susquedenc i Susquedenca els veïns ja havien manifestat el rebuig a pagar unes quotes mensuals en concepte de peatge 3.479,73€ (+ IVA) a Endesa i de 4.346,30€ (+ IVA) a l’infraestructura MARCO (Telefonica – Movistar).

El dia 9 d’agost tenim una reunió amb Goufone per estudiar una alternativa, no ens rendim!!

Fins aquí és la informació de l’equip de govern però permeteu que faci unes reflexions personals: estic fart de com se’ns considera a Susqueda. Els habitants de Susqueda no tenen dret a una connexió a Internet d’alta velocitat? Ser només 99 habitants i viure en un micropoble ens fa ciutadans de segona categoria? Tothom explota el nostre territori, qui fa servir l’aigua del Ter per aigua de boca a Barcelona, qui produeix energia elèctrica a costes d’haver-nos submergit el poble i creat no poques dificultats per mantenir viu el territori, fins i tot ara se’ns utilitza per vendre llibres i tot això a canvi de què? De res! Mai ningú que s’hagi preocupat de la nostra situació, mai ningú que hagi fet un pas i ens hagi demanat: habitants de Susqueda podem fer alguna cosa per millorar la vostra vida? Només exploten el nostre territori donant res a canvi! Estic fart, estem farts!

 

Finalment, dins l’apartat de precs i preguntes no s’ha produït cap intervenció.

La sessió s’ha aixecat a les 19:31 de la tarda.

 

Quan l’acta hagi estat aprovada es podrà consultar el text complet aquí: https://www.seu-e.cat/ca/web/susqueda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple