Anunci d’inici de la fase de consultes prèvies del nou reglament de participació ciutadana

D’acord amb el decret d’alcaldia número 2022DECR000123 del dia 29 de juliol de 2022, s’inicia la fase de consultes prèvies del nou reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Susqueda.

Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del nou reglament de participació ciutadana al web de l’Ajuntament donant compliment al que disposa l’article 133 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques per un termini de 15 dies hàbils a comptar des d’avui dia 17 d’agost de 2022.

Qui ho consideri pot fer arribar les seves opinions i suggeriments dels aspectes plantejats mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

REGLAMENT PARTICIPACIO