Crònica ple ordinari de 20 d’abril de 2023

A les 19h del dia 20 d’abril de 2023 es va celebrar una sessió ordinària a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda presidida per l’Alcaldessa de Susqueda Eva Viñolas i amb l’assistència del regidor Sr. Jordi Mercader i el regidor Sr. Gabriele Pretto.

En primer lloc es va procedir a fer la la lectura i aprovació de les actes anteriors. La sessió ordinària de 26 de gener de 2023 i la sessió extraordinària de 31 de març de 2023, les quals van ser aprovades per unanimitat.

Acte seguit, es va donar compte i assabentat dels Decrets d’Alcaldia dictats en el darrer període entre Plens ordinaris, concretament des del 25 de gener fins al 18 d’abril.

En tercer lloc es va aprovar definitivament l’inventari municipal de camins del municipi de Susqueda, ja que en la sessió celebrada el 26 de gener de 2023 es va aprovar inicialment l’inventari municipal de camins, va ser exposat per un període de 2 mesos al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-Tauler sense que es presentessin al·legacions.

El punt número 4, consistent en l’aprovació del pla de gestió de residus municipals per l’any 2023, es va deixar sobre la taula.

També es va aprovar el pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Susqueda. L’Ajuntament de Susqueda té la condició d’entitat executora per diferents projectes subvencionats pels Fons NextGenerationEU i  resta obligat a la redacció i aprovació d’un Pla de mesures antifrau. Aquest punt també va ser aprovat per unanimitat.

Durant el transcurs de la sessió també es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Julià del Llor i Bonmatí, La Cellera de Ter, Amer, Osor, Susqueda, Brunyola i Sant Martí Sapresa i l’associació ADRINOC per al finançament de l’associació ADRINOC 2023-2027. Aquest conveni té l’objectiu de donar suport financer a projectes de desenvolupament rural a nivell local amb l’objectiu de revitalitzar i desenvolupar de manera integral les zones rurals amb la participació i consens dels agents locals.

En setè lloc també es van aprovar per unanimitat els formularis de declaració de béns i activitats dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Susqueda, on s’inclouen els béns patrimonials, la participació en societats, la informació de les societats participades, entre altres.

En vuitè lloc es va aprovar l’addenda al conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats del municipi de Susqueda per l’any 2023. El conveni inclou serveis bàsics d’atenció social com per exemple treballador social, educador social i suport administratiu, generant uns costos fixos totals de 846,66€ durant l’exercici 2023. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat la qual cosa representa la majoria absoluta del nombre legal dels membres que componen la Corporació.

En novè lloc es va donar compte del pla anual de control financer per l’exercici 2023. Dins el pla s’inclou la introducció, les diferents accions a realitzar -tant en matèria de control permanent, en matèria d’auditoria pública i en control financer de les subvencions i ajuts-, la memòria de planificació, el moment, forma i termini per a l’exercici de les actuacions de control financer, els mitjans disponibles, la modificació i publicitat del pla entre altres.

També es va donar compte dels informes perceptius econòmics i financers del 4t trimestre de 2022, dins els quals es van englobar els següents:

 • Informes d’Intervenció d’avaluació de l’execució
 • Informes sobre el reconeixement d’obligacions
 • Informes de la intervenció sobre la morositat
 • Informes de la intervenció sobre el període mig de pagament (PMP)

En les informacions d’alcaldia, l’alcaldessa Eva Viñolas va fer esment a les paraules següents:

Aquest és l’últim ple ordinari d’aquesta legislatura. Una legislatura que no em cansaré de dir que ha estat una muntanya russa. Hem gestionat el municipi tant bé com hem sabut acompanyats d’un Glòria, una Covid-19 i un Dana. I vull deixar palés i per escrit que crec que ens hem sortit prou bé de tot plegat. No ha estat fàcil, però la col·laboració dels habitants de Susqueda ha estat cabdal per arribar al bon port que hem tingut. Vam passar comptes amb l’edició del butlletí 2022 que vam repartir a totes les cases el gener del 2023.

En conseqüència, tan sols passaré comptes de les accions iniciades i que en aquell moment s’estaven desenvolupant:

 • Senyalització de masies, és una acció que porta a terme el Consell Comarcal de la Selva, i segons hem sabut no estarà completat fins a fi del 2023.
 • Termes Susqueda/Osor, s’estan desenvolupant diferents accions i no sabem quan s’acabaran.
 • ADF Ter/Brugent, està constituïda
 • Pla Usos de l’Embassament de Susqueda, d’aquí a un mes tindrem el document definitiu per a donar-hi el vist i plau.
 • Fibra òptica, no desistim, anem picant portes per avançar la portada de la fibra a Susqueda.
 • Ascensor a l’ajuntament, el dia 24 venen a instal·lar la maquinària.
 • Castell de Fornils, acabada la Fase 4 i a punt d’iniciar la Fase 5.
 • Borsa d’habitatges, en procés de demanar a la Diputació de Girona una subvenció per a que faci l’estudi d’habitatge buit a Susqueda.
 • PUOSC, obra finalitzada al veïnat del Coll.
 • Barrera d’accès al veïnat del Coll, a punt per donar els codis d’accés als veïns.
 • El llibre de les masies de Susqueda, presentat i entregat un exemplar a cada casa de Susqueda el gener del 2023.
 • Terreny del Coll i St. Martí Sacalm, el del Coll tenim damunt la taula un conveni a signar amb el bisbat de Vic, el de St. Martí tenim damunt la taula la signatura de la compra/venda.
 • Inventari de Camins, hem tornat a fer tot el procés i la setmana passada va acabar el termini de presentació d’al·legacions i no n’hi van haver. En conseqüència segueix avançant en la seva tramitació, que avui ha finalitzat.
 • Pintar l’Ajuntament, estem pendent d’acabar la finalització de l’ascensor, i determinar si volem fer reformes a la sala de plens per pintar-lo.
 • Contenidors de Sant Martí: Hem canviat de lloc els contenidors de St. Martí, esperant poder posar-los en el nou terreny. Agrair des de la corporació els anys que els propietaris de la Casanova han cedit el seu terreny per a la situació dels mateixos. Així com ara també als propietaris de Can Teixidor.
 • Pressupostos participatius: Hem convocat els Pressupostos Participatius de Susqueda, on les susquedenques i susquedencs decidiran la inversió de 40000€. Actualment estem valorant econòmicament les diferents propostes.
 • Dia internacional de les dones: Hem dut a terme la commemoració del 8 de març. Les dones de Susqueda que van voler, ens van enviar les seves mans i n’hem fet publicació i una postal amb totes plegades. El mateix dia 8 vam fer un berenar amb totes les que ens van voler acompanyar.
 • Cafè amb l’Alcaldessa: L’11 de març vaig fer el “cafè amb l’alcaldessa” al Local Social de St. Martí Sacalm, on amb una bona colla vam conversar i posar damunt la taula les preocupacions i demandes del veïnatge de St. Martí.
 • Infoparticipa: El 20 de març vaig recollir el premi a la transparència de l’infoparticipa on l’Ajuntament de Susqueda va obtenir un 92%. No em cansaré d’agrair l’esforç de Carola Martí i en Miquel A. Santos amb tot el procés.
 • Feminisme per a homes: Aquest dissabte dia 22 d’abril es durà a terme la xerrada “Feminisme per a homes” al local social.
 • Plantacions: Hem retirat les deixalles de dues de les plantacions desmantellades pels mossos d’esquadra. Agrair la col·laboració dels veïns i veïnes que desinteressadament ens han donat un cop de mà així com també a l’equip de l’helicòpter dels agents rurals.

Bé ara si, avui dia 20 d’abril a les 1/4 i 5 de vuit del vespre acabem l’últim ple ordinari del mandat 2019-2023. Ha estat un plaer i un orgull poder ser l’Alcaldessa d’aquest municipi durant aquest període de temps. Gràcies amb en Jordi Mercader i en Gabriele Pretto pel seu incondicional recolzament. I a l’Isidre Llucià (que demà es jubila). I a totes les persones que han estat al nostre costat des de dins la corporació i des de fora.

Finalment, en el punt de precs i preguntes, no es va produir cap intervenció.

L’’Alcaldessa–Presidenta de la Corporació va aixecar la sessió a les  19:20h.