Escenari d’excepcionalitat per l’actual situació de sequera

Davant l’actual situació de Sequera, ens trobem en un escenari d’excepcionalitat amb un 25% de reserves. A continuació us deixem amb una imatge on podreu consultar l’ús d’aigua en l’àmbit:

💦 Domèstic

💦 Reg

💦 Eliminació de pols en l’aire

💦 Piscines

💦 Neteja de carrers i mobiliari urbà

💦 Granges

💦 Fonts ornamentals

💦 Neteja de vehicles

 

A més a més, cal tenir en compte la reducció d’altres usos d’aigua com són:

💦 Agrícola (Reducció al 40%)

💦 Ramader (Reducció al 30%)

💦 Industrial (Reducció al 15%)

💦 Recreatiu (Reducció al 50%)