Redacció del pla d’usos de l’embassament amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua

Mitjançant la Resolució ACC/2749/2023, de 20 de juliol, L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha concedit a l’Ajuntament de Susqueda una subvenció adreçada als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció dels plans d’usos recreatius d’embassaments situats en lleres públiques del districte de la conca fluvial de Catalunya (ref. BDNS 680524).

L’Ajuntament de Susqueda ha redactat el pla d’usos de l’embassament de Susqueda amb subvenció de l’agència Catalana de l’aigua.