Plens


Què és el ple?

El ple és la reunió on l’Alcaldessa convoca tots els regidors i regidores del consistori per discutir i aprovar les matèries de la seva competència. Aquestes reunions són assistides pel secretari i són públiques, de manera que poden assistir-hi tots els veïns.


Qui en forma part?

El ple de l’Ajuntament de Susqueda està format pels 3 regidors que es detallen a continuació:

 • Eva Viñolas Marín (Alcaldessa)
 • Lluis Pons Anglada (1r tinent d’alcaldessa)

Quines són les seves competències?

Algunes de les competències del ple municipal són les següents:

 • Aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • Aprovació i modificació dels comptes i pressupostos.
 • Aprovació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis, contractacions i concessions.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Quin és el calendari de sessions?

Les sessions ordinàries del ple englobades el mandat 2023-2027 es celebraran cada 3 mesos, concretament, el darrer divendres de mes, a les 6 del vespre dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.
Esporàdicament, es convocaran sessions extraordinàries segons necessitat.


Què es cobra per assistir-hi?

Per l’assistència als plens municipals, els regidors assistents obtindran una remuneració de 30€/sessió.


Previsió de plens i juntes


Actes i convocatòries

Per poder visualitzar correctament aquests documents, necessitareu tenir instal·lat l’Acrobat Reader. En cas que no el tingueu, el podeu descarregar gratuïtament des de la pàgina web d’Adobe.

PLENS 2024

Sessió ordinària de 31 de gener de 2024

Convocatòria | Crònica | Acta

Convocatòria | Crònica | Acta

Convocatòria | Crònica | Acta


Plens d’anys anteriors