Plens


Què és el ple?

El ple és la reunió on l’Alcaldessa convoca tots els regidors i regidores del consistori per discutir i aprovar les matèries de la seva competència. Aquestes reunions són assistides pel secretari i són públiques, de manera que poden assistir-hi tots els veïns.


Qui en forma part?

El ple de l’Ajuntament de Susqueda està format pels 3 regidors que es detallen a continuació:

 • Eva Viñolas Marín (Alcaldessa)
 • Jordi Mercader Pagès (1r tinent d’alcalde)
 • Gabriele Pretto (Regidor)

Quines són les seves competències?

Algunes de les competències del ple municipal són les següents:

 • Aprovació inicial del planejament urbanístic del municipi.
 • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Aprovació dels projectes d’obres i serveis.
 • Aprovació i modificació dels comptes i pressupostos.
 • Aprovació de la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis, contractacions i concessions.
 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Exercir les accions administratives i judicials.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.

Quin és el calendari de sessions?

Les sessions ordinàries del ple englobades el mandat 2019-2023 es celebraran cada 3 mesos, concretament, el darrer divendres de mes, a les 7 del vespre dels mesos de gener, abril, juliol i octubre.
Esporàdicament, es convocaran sessions extraordinàries segons necessitat.


Què es cobra per assistir-hi?

Per l’assistència als plens municipals, els regidors assistents obtindran una remuneració de 30€/sessió.


Previsió de plens i juntes


Actes i convocatòries

Per poder visualitzar correctament aquests documents, necessitareu tenir instal·lat l’Acrobat Reader. En cas que no el tingueu, el podeu descarregar gratuïtament des de la pàgina web d’Adobe.

PLENS 2023

Data Tipologia de sessió Convocatòria
26 de gener de 2023 Ordinària Convocatòria
23 de març de 2023 Extraordinària
20 d’abril de 2023 Ordinària

PLENS 2022

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta Crònica 
28 de gener de 2022 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
25 de març de 2022 Extraordinària Convocatòria Acta Crònica
29 d’abril de 2022 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
29 de juliol de 2022 Ordinària Convocatòria Acta Crònica 
31 d’agost de 2022 Extraordinària urgent Acta Crònica
28 d’octubre de 2022 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
25 de novembre de 2022 Extraordinari Convocatòria Acta Crònica

PLENS 2021

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta Crònica
29 de gener de 2021 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
30 d’abril de 2021 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
23 de juny de 2021 Extraordinària Convocatòria Acta Crònica
30 de juliol de 2021 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
26 d’agost de 2021 Extraordinària Convocatòria Acta Crònica
01 d’octubre de 2021 Extraordinària Convocatòria Acta Crònica
29 d’octubre de 2021 Ordinària Convocatòria Acta Crònica
21 de desembre de 2021 Extraordinària Convocatòria Acta Crònica

PLENS 2020

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta  
28 de gener de 2020 Ordinària Convocatòria Acta
24 d’abril de 2020 Ordinària Convocatòria Acta
2 de juny de 2020 Extraordinària Convocatòria Acta
31 de juliol de 2020 Ordinària Convocatòria Acta
24 de setembre de 2020 Extraordinària Convocatòria Acta
24 de setembre de 2020 Extraordinària urgent Acta
30 d’octubre de 2020 Ordinària Convocatòria Acta
29 de desembre de 2020 Extraordinària urgent Convocatòria Acta

PLENS 2019

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta  
24 de gener de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
22 de març de 2019 Ordinària Convocatòria Acta
26 d’abril de 2019 Ordinària Convocatòria Acta
10 de maig de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
12 de juny de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
15 de juny de 2019 De constitució Convocatòria Acta
5 de juliol de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
5 de juliol de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
30 de juliol de 2019 Ordinària Convocatòria Acta
30 de setembre de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
16 d’octubre de 2019 Extraordinària urgent Convocatòria Acta
16 d’octubre de 2019 Extraordinària urgent Convocatòria Acta
25 d’octubre de 2019 Ordinària Convocatòria Acta
19 de novembre de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta
5 de desembre de 2019 Extraordinària Convocatòria Acta

PLENS 2018

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta       
5 de març de 2018 Ordinària Convocatòria Acta
27 d’abril de 2018 Ordinària Convocatòria Acta
25 de maig de 2018 Ordinària Convocatòria Acta
7 d’agost de 2018 Ordinària Convocatòria Acta
11 d’octubre de 2018 Extraordinària urgent Convocatòria Acta
22 de novembre de 2018 Ordinària Convocatòria Acta

PLENS 2017

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta     
10 de febrer 2017 Ordinària Convocatòria Acta
28 d’abril de 2017 Ordinària Convocatòria Acta
7 de juny de 2017 Ordinària Convocatòria Acta 
16 de juny de 2017 Extraordinària Convocatòria Acta
11 de juliol de 2017 Extraordinària urgent Convocatòria Acta
28 de juliol de 2017 Ordinària Convocatòria Acta
29 de setembre 2017 Extraordinària Convocatòria Acta
25 d’octubre de 2017 Extraordinària urgent Convocatòria Acta
3 de novembre de 2017 Ordinària Convocatòria Acta
17 de novembre de 2017 Extraordinària Convocatòria Acta 
21 de desembre 2017 Extraordinari Convocatòria Acta 

PLENS 2016

Data Tipologia de sessió Convocatòria Acta   
29 de gener de 2016 Ordinària Convocatòria Acta
24 de març de 2016 Extraordinària Convocatòria Acta
29 d’abril de 2016 Ordinària Convocatòria Acta
29 de juliol de 2016 Ordinària Convocatòria Acta
30 de setembre de 2016 Extraordinària Convocatòria Acta
04 de novembre de 2016 Ordinària Convocatòria Acta
30 de desembre de 2016 Extraordinària Convocatòria Acta

PLENS 2015


PLENS 2008

PLENS 2007


PLENS 2006


PLENS 2005


PLENS 2004